DESPRE 5SPRE10​

DESPRE 5SPRE10​

Implementat de Asociația pentru Educație în Științe Socio-Umane (ESSU) în școli primare din București, proiectul 5SPRE10 urmărește dezvoltarea a trei ateliere de educație non-formală complementare curriculei școlare și axate pe dezvoltarea celor mai importante competențe-cheie pentru joburile viitorului: creativitatea, gândirea critică și rezolvarea de probleme. Aceste trei competențe sunt totodată asociate pozitiv cu dezvoltarea capacității elevilor de a înțelege un text citit, de a selecta informația relevantă și de a folosi mesajul în alt context, contribuind astfel la prevenirea analfabetismului funcțional.

Educația bazată pe competențe

Educația bazată pe competențe

Educația bazată pe competențe contribuie la capacitatea elevilor de adaptare la realitatea de la finalul studiilor. Job-urile viitorului vor fi făcute de către oameni atâta timp cât aceștia vor avea capacitatea de a inova, de a aduce un plus de noutate în domeniile lor predilecte; în lipsa acestora, majoritatea job-urilor secolului al XXI-lea poate fi standardizată și duplicată cu ușurință și fără greșeală de către roboți. Cele mai importante trei competențe pentru piața muncii (2020) sunt creativitatea, gândirea critică și rezolvarea problemelor complexe (World Economic Forum).

Aceste trei competențe-cheie sunt asociate și cu prevenirea analfabetismului funcțional, identificat la peste 40% dintre elevii de 15 ani din România (PISA 2015): deși pot citi un text, aceștia nu au capacitatea de a înțelege și selecta informația relevantă și nu pot folosi mesajul în alt context. De altfel, scăderea analfabetismului funcțional este a doua prioritate educațională și la nivelul Comisiei Europene. Rădăcinile analfabetismului funcțional se dezvoltă în școala primară, când se dobândesc abilitățile de bază ulterior necesare în procesul de calificare profesională.

Proiectul 5SPRE10 este implementat de Asociația pentru Educație în Științele Socio-Umane (ESSU) în cadrul programului StartONG, în clasele primare din 4 (patru) școli din București, în perioada octombrie-decembrie 2019, și se bucură de sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative.

Echipa ESSU are în vedere continuarea acestui program și după încheierea etapei finanțate prin programul Start ONG, începând din luna ianuarie 2020.

start-ong
kaufland
act-for-tumorrow
essu